Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Personal’ Category

upn_blog_com_prueba-pisa_31-ene.jpg

Com passa any rere any el resultats de les proves externes passa a ser per a molts l’única manera de mesurar la feina que es fa en l’educació del país però  aquesta mena de poder absolut dels números (i de la ideologia mercantilista que hi ha al darrere) ens pot emmascarar la realitat global (complexa i polièdrica).

Els models educatius mundials són molt diversos.  Per exemple, el model anglosaxó és molt de jerarquitzar la societat, el model sud-coreà afavoreix una tensió emocional elevadíssima per a l’alumnat i les famílies, el model alemany orienta cap a la FP alumnes als 10 anys, etc.  per tant faríem bé aquí de no copiar un  model educatiu que no s’ajusta a la nostra societat.  La indexació de centres educatius que es fa en alguns països, per exemple, accentua  l’estigmatització de certs sectors de la població. Per sort la nostra llei de transparència no ens permet posar aquestes xifres a ulls de tothom.

Les proves PISA aposten per l’assoliment de la competència global on el factor multidimensional (la interculturalitat i els afers mundial) és la clau. Amb tot les competències principals són en comprensió lectora, matemàtica i científica són les referents per comparar centres, regions, nacions i estats. Els resultats de Catalunya solen estar una mica per damunt de la mitjana europea i de l’estat però  són lluny dels primers llocs mundials.

És veritat que el fet de pressionar als governs i aquests als centre amb aquest model de proves fa que una part del món educatiu orienti el seu dia a dia en la preparació de les proves deixant de banda molts factors importants a potenciar en un centre educatiu: l’esperit crític, la creativitat, la solidaritat i els valors compartits, etc.  Per altra banda, a Catalunya i a Espanya hi ha hagut una resistència de molts claustres a valorar les competències bàsiques com una cosa positiva. No s’ha vist com un enfocament diferent dels continguts de sempre sinó com una acció imposada i inútil. La reacció en contra ha sigut notable i a base d’imposar la nova distribució dels continguts s’ha pogut avançar però a final del curs 2018-19 es va aplicar el nou decret d’avaluació a primària  (un any més tard a secundària) i ara ja es fa més evident que el canvi de rumb és definitiu. Aquesta “lluita” entre favorables i detractors que ha durat 15 anys no ha ajudat a consolidar la importància de les proves competencials externes com un element clau de la visió del centre educatiu.

Educar no és un fenomen similar a la mecanització industrial. No n’hi ha prou en revisar el procés d’ensenyament-aprenentatge als centres (que s’han de fer… sempre per millorar) sinó que cal veure com la societat és educadora i com valorar l’educació. Altrament les xifres poden distorsionar on cal posar el focus de les millores.  Com deia Benjamin Disraeli:  “Hi ha tres tipus de mentides: mentides petites, mentides grans i estadístiques”. Quan comparem models educatius no tenim en compte tot allò associat a l’entorn de l’escola: formació dels pares, horaris laborals de la població, necessitats i hàbits sobre la importància de la formació permanent, pressupostos públics que s’hi destinen, gestió centralitzada o municipalitzada, autonomia real del centre educatiu, hàbits lectors de la societat, etc.. Tot plegat ens porta al principi de GIGO (garbage in, garbage out) que ens remet a la irracionalitat inherent a la racionalitat numèrica: si poses dades errònies o sobredimensionades tindràs resultats erronis.

En les visites que he fet per centre educatius d’Europa (i en les que han fet els companys) a través de programes Erasmus Plus i d’altres mai he tingut la sensació que no estiguéssim a l’avantguarda de com afrontar l’educació a l’aula. Sí que és cert que hi ha distorsions. En primer lloc, constatem diferències d’inversió en els edificis i serveis que s’hi presten;   en segon lloc, la ràtio de professors per alumne és molt superior als països amb pitjor resultat; en tercer lloc, la formació pedagògica per accedir a la funció docent en molts països es fa des del grau universitari amb perfil específic (no un màster validador a posteriori de l’assoliment del grau); en quart lloc, el valor que es dóna  a la biblioteca (mediateca) amb professionals (bibliotecaris i documentalistes) al centre que posen en valor la lectura per plaer i la lectura com a recerca informativa; en cinquè lloc, les competències i les rúbriques formen part de les realitats educatives a Europa des de fa 30 anys i aquí això no passa encara; en sisè lloc, el nombre de professionals adjacents (psicòlegs, infermers, educadors, etc.) és molt més elevat a fora que aquí i cada vegada més tot allò que afecta l’alumne externament és més clau per veure com actua a l’aula.

Comptat i debatut, per valorar la part de l’educació que fem als centres totes les proves són benvingudes. Segur que ens cal millorar en molts aspectes però també felicitar-nos per les moltes coses bones que fem a l’aula. Però si el que es vol és valorar com avança l’educació d’un país i què cal canviar s’hauria de posar èmfasi en les proves PISA (i el model de societat que orienten) però amb els factors de correcció de l’entorn social de cada país. Només així podrem saber si cal fer canvis al procés d’ensenyament-aprenentatge (la feina al centres i a l’aula) o també als entorns que condicionen l’alumnat.

 

 

Read Full Post »

La història (cíclica) sempre ens ajuda a entendre els fets d’avui: per durs que siguin. La “sentència” del Tribunal Suprem no pot ser considerada cap sorpresa en el marc mental de Castella. La nostra reacció serà el que marcarà l’evolució del procés. No és el primer procés d’aquestes característiques, ni el primer tribunal que canvia la desobediència pacífica com si fos violenta pel simple fet de manifestar-se de forma grupal: inventar-se el “tumulto” obre la porta a la sedició.

Al que avui són Holanda i Bèlgica, les províncies rebels a Castella, es on van succeir les primeres agressions judicials per part de la corona de Felip II, a través del duc d’Alba (Fernando Álvarez de Toledo). El 1567 va constituir a Brussel·les un tribunal “de tumultos” (que rep a diversos països de tribunal “de sang”). Aquest òrgan es va dedicar a dos comtes (un dels quals Lamoral d’Egmont), matar 1.073 persones i exiliar-ne més d’11.000: va ser un repressió duríssima i una manera de recaptar diners ja que la corona es quedava tot el patrimoni dels “processats”.

El català Lluís de Recasens, substitut del duc d’Alba i conductor del Terç de Queralt, va intentar pacificar el territori, sense dictar sentències de mort,  des de 1573 i va acabar tancant el tribunal el 1576. La llegenda de l’horror  castellà ja era una realitat a tota Europa. L’assassinat dels comtes i les altres atrocitats van inspirar obres de Goethe (Egmont) i una obertura 84 de Beethoven (Egmont).

Malgrat el nou Tribunal de Tumults, encara ens queda l’esperança de la història cíclica: el 1576 la part nord de les Disset  Províncies (ara Holanda) esdevenia el primer territori que s’independitzava de la Corona de Castella.

Imatge i informació (via wikipèdia): “Alva presideix, Vargas a la seva dreta i els consellers del Tribunal de la Sang”. Gravat de Pieter Christiaansz Bor  (1576)

Imatge: https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181227/supremo-reafirma-competencia-juzgar-proces-banquillo-acusados/361714979_0.html

Read Full Post »

Treu la llengua, Joan TurúFa anys que maldem per aconseguir que la pretesa igualtat de les principals llengües en contacte al país sigui un fet. Amb la restauració de la Generalitat es va confiar en la immersió en català a l’escola per compensar, talment una balança, el coneixement del català per poder ser usat en el lliure mercat de la vida real enfront del castellà. La pressió demogràfica de la immigració de l’estat junt a les condicions sociojurídiques de la dictadura franquista feien que fer les classes en català garantissin una igualtat teòrica al final de l’ensenyament obligatori.

Malgrat que la immersió ha fet una feina ingent, que ha portat a un nivell de coneixement del català prou alt i que en els anys 80 i 90 no es concebia l’ascensió social sense el català la situació ha canviat. Bona part de les generacions educades en el sistema d’immersió i que tenen la capacitat d’usar les dos llengües amb un alt grau de competència no han continuat amb aquesta tendència amb el seus fills. El català s’ha associat a “llengua d’escola” i no d’ús espontani. Les llengües no sobreviuen si no es parlen cada dia i aquesta és una competició que tenim quan demanem un cafè, una talla de roba, preguntem una adreça, intervenim en una reunió, etc.

La irrupció d’internet (youtubers, jocs en línia, etc.), dels múltiples canals de televisions, etc. fa que aquelles velles eines de garantia de la igualtat entre les llengües en contacte ja no funcionin. A més, la relaxació dels docents en l’ús vehicular de la llengua catalana (potser no tant a la classe teòrica però sí en totes les altres accions que es duen a terme en una escola: interacció amb l’alumnat, amb pares, amb companys, etc.) no ajuda gens al bilingüisme. La imatge que projectem és que la llengua catalana només serveix per escoltar teoria i fer exàmens (si no el demanen en castellà com passa a les PAU).  Als patis i passadissos tenim una llengua perduda. Els defensors del bilingüisme es preocupen d’això? No, perquè mai els ha preocupat l’assoliment de les dos llengües. Només volien trencar l’únic contrapès a la pressió (demogràfica, social, de mitjans de comunicació, jurídica, etc.) del castellà: d’aquí l’atemptat lingüístic de demanar el 25% de classes en castellà.

És evident que els docents han d’evitar la relaxació lingüística si es vol uns alumnes altament competents en les dos llengües com ens la marca la llei d’educació i de política lingüística però també cal que, més enllà del Projecte Lingüístic de Centre, la nostra Generalitat doni instruments i suport a una nova campanya de reforç de l’ús social de català sobretot a l’escola. Altrament no tindrem alumnes plenament bilingües, és a dir, en tindrem molts amb greus dificultats, i parlo per experiència pròpia de cada dia, de poder tenir una conversa espontània en català.

L’esprint del monolingüisme castellà en l’ús real i diari és més que notable. Estem albirant l’abisme… i l’estol de professors de català, malgrat ser la darrera trinxera, no podran evitar que la llengua pròpia sigui com el llatí, una llengua que es pot estudiar, llegir i fer poemes panegírics però que ja no serveix per als usos socials bàsics: comunicar-nos!

No te n’amaguis: treu la llengua!

PS. Imatge de Joan Turu.

Read Full Post »

Ja estem de nou en marxa al nostre vell Martí i Franquès. Aquest curs i el proper celebrarem els 175 anys de la seua creació, el segon més antic de Catalunya, i els 50 anys a l’edifici actual: tot una institució, sens dubte, més que un mer institut.

Aquest 2019-20 m’estreno com a titular en la direcció del centre i més enllà de les concrecions del currículum també hem tingut temps de buscar i regirar tant l’arxiu històric com el magatzem. Una de les troballes ha estat una peça de pedra que el 1905 commemorava el 3r centenari de l’aparició del “Quijote” de Cervantes. A Madrid el 25 d’abril de 1905 s’editava uns fulls solts (que avui trobem a la Biblioteca Nacional) que detallaven el segells i monedes commemoratius, una exposició i conferències al “Ateneo”.

A Tarragona, el 9 de maig del mateix any, el nostre institut va organitzar un acte per la mateixa festa. El Diario del Comercio ens detalla el que hi va succeir (la troballa ens l’ha fet arribar el company Francesc Gassó tot remenant l’hemeroteca municipal): “els instituto general y técnico” llavors ubicat a la Rambla vella estava ple per a l’acte “de elegantes damas y bellíssimas señoritas” i pel “Director y el Claustro acompañado de distinguidas autoridades” (el delegat d’Hisenda i el president de la Diputació entre altres…). Es van lliurar premis (edicions d’El Quijote) a diversos alumnes i un alumne va llegir una biografia de l’autor. Es va aprofitar també per menystenir el Quijote de Avellaneda (d’un possible autor tarragoní!), llegir fragments de l’obra, d’un estudi gramatical i d’un assaig sobre la moral de l’obra. Finalment el director va fer esment a la “làpida labrada sobre piedra del país” cedida per Ramon Salas que es va descobrir del “lienzo con los colores nacionales”: la peça porta la inscripció “A Miguel de Cervantes Saavedra en el tercer centenario de la publicación del Quijote. El Instituto de Tarragona 1905”.

Si us passeu pel nostre centre educatiu trobareu la peça ubicada, sota una palmera, en l’itinerari cap a l’accés principal. Històries del vell Martí i Franquès que se’ns fan present per guiar-nos en el marc del nostre 175è aniversari. Seguim.

Read Full Post »

Pedals d’aigua

Aquest estiu hem reeditat l’experiència de fer una de les rutes de Pedals del Món: la Bilbao pedalak. Com en les altres ocasions els prop de 200 km i els 6.000 metres de desnivell només descriuen una part del que et trobes a cada una de les vies ciclables. El tipus de terreny i el temps són els altres factors clau per definir una ruta de bicicleta de muntanya.

La ciutat que ens acull, Bilbo, ho fa com toca: amb pluja i fresca… tot una declaració de principis del que havia de venir. La primera etapa ens portava de la capital a Balmaseda després de pujar el Pagasarri i el Santxosolo: una ruta per un GR massa poc ciclable amb moltes roques d’escalar i massa estona d’espényer la bici, amb una vegetació de falgueres molt espessa i una intensa pluja que ho dificultava tot moltíssim però l’hotel-convent San Roque et refeia de tot. A la segona manteníem un ruta dura i l’aigua: la pujada al Kolitza i al Balgerri ens oferia unes vistes de Burgos i del pantà d’Ordunte… sense tanta roca però amb uns prats amarats i al final arribàvem a Karrantza. A la tercera, ja amb Sol i unes pistes de muntanya (el parc natural d’Armañón vora els 1.100 metres) farcides de vaques, cabres i cavalls que havíem d’esquivar ens van retornar a la btt més rutera amb unes vistes a les muntanyes de Cantàbria que ens va conduir cap a les vistes de tota la “itsasadarrean / ría” des de dalt del monte Ventoso i d’allí fins a Sopuerta. La darrera etapa, més curta i també rutera però amb senders entranyables i per boscos espessos, ens retornava lentament des de les muntanyes Gasteran i Pico de la Cruz a la capital de Bizcaia; només ens quedava el trajecte pels carrils bici de la ciutat per tornar al “alde zaharra /casco viejo”.

En resum, una ruta en trams massa poc ciclable en l’inici (i menys encara en dies de pluja intensa) però que ofereix una autèntica immersió en la Bizcaia més rural i aïllada amb un tast de natura pur i dur. Seguim pedalant!!

 

 

Read Full Post »

foto-3522706El devastador incendi que ha afectat principalment la Ribera d’Ebre ha posat, durant uns dies, el rerepaís a les portades dels mitjans de comunicació i de l’opinió publicada. Hores d’ara… ja no és notícia.  Com passa amb els morts de la Mediterrània o del río Bravo americà, les imatges ens impacten… un temps només (malgrat que, per exemple, el darrer premi del World Press Photo posava el focus en els infants que arribaven als EUA).

On rau el canvi estructural necessari per modificar les condicions que fan que el país cremi? Aquests dies he piulat sovint una llibre que crec que il·lustra una part del problema: “Impacte ambiental del despoblament” del company Ramon Queralt. El 13 de novembre de 1999 vaig tenir la sort de presentar-lo i repassant les notes que tenia escrivia ”La realitat futura a 15 anys vista no és engrescadora. En el llibre s’hi entreveu però l’esperança, l’esperança de redreçament d’aquell que no es vol quedar amb els braços creuats mentre tot s’enfonsa per la inoperància, en molts casos, d’aquells que tenen els mitjans i el poder per canviar les coses […] ho podem resumir com entendre la pagesia com un sector estratègic”.  Vint anys (no quinze) després el panorama en molts casos és el mateix. Les administracions no han fet prou per fixar la població pagesa al territori. Molts diners han anat per sectors colaterals (cases rurals, turisme esportiu, etc.) però no han garantit que el pagès-paisatgista es pugui quedar a cuidar el nostre bosc i paratges.

Però amb l’arribada de les xarxes socials, dels valors de l’ecologia-proximitat i del renovat sentiment de país quin pot ser el nou canvi? Hi ha noves eines per apagar els focs abans que s’iniciïn? Segur que les administracions ho han de fer millor… però quin és el rol del consumidor-ciutadà en tot aquest procés? Per què no comprar carn ecològica i de pastura de la nostra nació ni que sigui més cara? Comprar oli d’aquí? Demanar que els forns comprin farina del país? I així vi, vinagre, avellanes, préssecs, peres, mel, ametlles, festucs, anous,  etc. O anar de visita (dormir, menjades, serveix, etc.) a la via verda des d’Horta de Sant Joan? Visitar els vestigis de la Guerra Civil? Gaudir del patrimoni de les construccions de pedra seca? Baixar amb canoa pel riu? I així un llarg de mesures pronatura i antiincendis.

Si volem un país amb tots els tons de la natura i allunyar el gris i el negre cal que tots (consumidors i empreses vinculades als productes propis) fem l’esforç (diari i constant) de demanar productes del territori… altrament, pagarem amb la pèrdua del nostre hàbitat natural la deshumanització del territori: aquest és l’impacte ambiental del despoblament. El pagès no destrueix el paisatge; el modifica i l’adapta… sense pagesos no hi ha gestió només devastació. No rebrotarem plantant de nou si tots no canviem les nostres petites decisions del dia a dia.

Imatge: https://www.elmon.cat/successos/l-incendi-de-la-ribera-d-ebre-a-vista-de-dron_1937150102.html

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Ara fa uns dies he aconseguit la plaça de director a l’institut Antoni de Martí i Franquès. Tot un honor i un repte enorme en un gran (en tots els sentits) centre que té a les portes dos efemèrides importants: 50 anys a l’edifici actual i 175 anys d’història a la ciutat, el 2n de Catalunya.

Què hi hem de fer en un centre educatiu? I com fem possible que el projecte de direcció avanci? Fa uns dies un article (“Tres cultures”) de Ferran Ruiz parlava de la importància de la renovació pedagògica per allí el 1900: estimar els alumnes, el treball amb compromís per al desenvolupament de l’alumnat, etc. per ells innovar era la manera de millorar la vida de tots. No eren experts de laboratori, ni polítics, ni volien estar lluny dels alumnes. La seua fórmula sembla ara ben vigent, no?

Seguidament l’autor fa esment a les tres cultures que conviuen (i malviuen) en el sistema educatiu vigent a casa nostra: l’empírico-racional del docents: l’ensenyament no és aplicar un mètode sinó que s’adapta i es reinventa en funció de l’entorn; la cultura legal-administrativa que emana dels polítics i dels controladors de l’administració educativa (alguns a anys llum de la darrera classe en una aula) és plena de normes, indicadors, de voluntat de permanència en el poder, etc.; la teòrico-conceptual sota la base dels investigadors universitaris que busca publicar “indexadament” sigui com sigui i s’allunya de la realitat dels centres -molt més pausada i sense solucions màgiques de laboratori.

I què hem de fer els directors? Acceptar-ho tot però a la vegada evitar que els sistema tricèfal es col·lapsi. Tenim professorat cremat,  d’altres que van fent i molts il·lusionats però amb poca veu fora del centre; naveguem en mig de la legislació canviant, sovint inconnexa (i molt burocratitzadora) i amb figures intermèdies del tot prescindibles (el model finès, tan lloat, ho té molt clar); i, restem atònits a les novetats de laboratori que ens arribem dels “thinktanks” a cop de reforma i contrareforma.

En definitiva, clarobscurs d’una feina engrescadora que se’ns paga cada dia amb el somriure i la il·lusió d’un alumne que ha après alguna cosa nova. Seguim i engresquem, que hi ha molta feina a fer!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: